Hotline: 1900 2630
FQA
Làm cách nào để check bill online ?

Bạn click vào nút tra cứu vận đơn hoặc có thể đi đến liên kết : http://citypost.com.vn/tra-cuu-van-don.html

Tôi không hiểu về cách áp dụng trọng lượng để tính cước của CITYPOST. Vui lòng giải thích giúp tôi ?
Mạng lưới của CityPost có mặt ở những tỉnh thành nào ?
Bảng giá công bố của CITYPOST trên trang web có áp dụng cho việc gửi tất cả các loại hàng hóa không ?
Tôi muốn được tư vấn trực tuyến các thông tin về việc sử dụng dịch vụ CITYPOST với một số yêu cầu đặc thù ?
Tôi muốn biết về Giá cước, thời gian chuyển thư/hàng cũng như các vấn đề khác về dịch vụ của CITYPOST. Tôi phải liên lạc với ai ?
Image HỖ TRỢ MIỀN BẮC
1900 2630 - ext: 408
1900 2630 - ext: 407
info@citypost.com.vn
Image HỖ TRỢ MIỀN NAM
1900 2630 - ext: 501
1900 2630 - ext: 401
info@citypost.com.vn
Image HỖ TRỢ MIỀN TRUNG
1900 2630 - ext: 208
1900 2630 - ext: 207
info@citypost.com.vn
Image HỖ TRỢ BÌNH DƯƠNG
1900 2630 - ext: 209
1900 2630 - ext: 410
info@citypost.com.vn
Chat với Citypost qua Facebook!