img01
Trong quá trình phục vụ quý khách hàng, công ty CITYPOST thường xuyên nhận đươc những câu hỏi,thắc mắc xoay quanh vấn đề sử dụng dịch vụ! Dưới đây là nhưng câu hỏi tiêu biểu,quý khách có thể xem tham khảo,bên dưới kèm theo câu trả lời hy vọng nó làm quý vị hài lòng và giải tỏa thắc mắc có liên quan! CITYPOST DẪN ĐẦU XU THẾ TRONG NGÀNH VẬN TẢI

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI