Mã vận đơn | Mã đối tác
Góp ý dịch vụ | Đánh giá dịch vụ:
Thông tin người gửi
Thời gian tạo: 02/01/2020 08:31
Dịch vụ: Chuyển Phát Nhanh
Trọng lượngg: 116400
Số Kiện: 3
Thời gian hoàn thành: 1/2/2020 11:45:41 AM
Mã đối tác:
Nội dung:
Ghi chú:
Tình trạng THBB-BP:
Thông tin người Nhận.
Tên người nhận: HOANG ANH
Ngày nhận thực tế: 02/01/2020 11:45
Người nhận thực tế: anh
ĐT người nhận: 0902347595
Địa chỉ nhận: 8 TRAN KIM TUYEN, CAU GIAY
Công ty nhận: HOANG ANH
Chi tiết hành trình
Ngày giờ SĐT Nhân viên xử lý Bưu cục xử lý Trang thái
02/01/2020 08:31 0977995171 HCM | Nguyễn Hồng Thơ | NL Bưu Cục Hồ Chí Minh Đã lấy hàng
02/01/2020 08:31 0977995171 HCM | Nguyễn Hồng Thơ | NL Bưu Cục Hồ Chí Minh Chuyển bưu cục phát
02/01/2020 08:42 0347121995 HN Đỗ Trung Tình TTKS Bưu Cục Hà Nội Đã nhận tại bưu cục phát
02/01/2020 08:43 0347121995 HN Đỗ Trung Tình TTKS Bưu Cục Hà Nội Đã tạo bảng kê phát cho bưu tá
02/01/2020 11:42 0978087367 HN Phan Trọng Tĩnh TX Bưu Cục Hà Nội Đang phát
02/01/2020 11:45 0978087367 HN Phan Trọng Tĩnh TX Bưu Cục Hà Nội Phát thành công
Định Vị đơn hàng