Mã vận đơn | Mã đối tác
Góp ý dịch vụ | Đánh giá dịch vụ:
Thông tin người gửi
Thời gian tạo: 2/3/2017 8:55:23 AM
Dịch vụ: Chuyển phát nhanh dưới 50kg
Trọng lượngg: 60
Số Kiện: 1
Thời gian hoàn thành: 2/16/2017 9:52:48 AM
Mã đối tác:
Nội dung:
Ghi chú:
Tình trạng THBB-BP:
Thông tin người Nhận.
Tên người nhận: Không tồn tại
Ngày nhận thực tế: 2/16/2017 9:52:48 AM
Người nhận thực tế: Vận đơn test training phần mềm
ĐT người nhận: Không tồn tại
Địa chỉ nhận: Không tồn tại
Công ty nhận: Không tồn tại
Chi tiết hành trình
Ngày giờ SĐT Nhân viên xử lý Bưu cục xử lý Trang thái
03/02/2017 08:55 01693782255 HN Ngọc Anh NL BƯU CỤC HÀ NỘI Đã lấy hàng
03/02/2017 09:54 0911442605 Administrator System BƯU CỤC HỒ CHÍ MINH Đang phát
03/02/2017 09:56 0123456789 HN Vũ Hữu Phúc - Q. Ba Đình BƯU CỤC HÀ NỘI Đang phát
16/02/2017 09:52 0123456789 HN Vũ Hữu Phúc - Q. Ba Đình BƯU CỤC HÀ NỘI Phát thành công
Định Vị đơn hàng

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI