Quy trình tiếp nhận hàng hóa từ kho trung tâm và giao tới đại lý, siêu thị của Citypost

Ngày Đăng: 06/04/2023 10:40:51

Nghiệp vụ tiếp nhận hàng hoá từ kho trung tâm và giao tới đại lý, siêu thị của Citypost bao gồm các bước sau:

  1. Tiếp nhận hàng hoá từ kho trung tâm: Citypost sẽ tiếp nhận hàng hoá từ kho trung tâm của đối tác và kiểm tra số lượng, chất lượng của hàng hoá.

  2. Đóng gói hàng hoá: Sau khi kiểm tra hàng hoá, Citypost sẽ đóng gói hàng hoá theo tiêu chuẩn và yêu cầu của đối tác.

  3. Sắp xếp và đóng gói hàng hoá trên xe vận chuyển: Citypost sẽ sắp xếp và đóng gói hàng hoá trên xe vận chuyển theo đúng thứ tự giao hàng hoá và các yêu cầu đặc biệt của đối tác.

  4. Vận chuyển hàng hoá đến đại lý, siêu thị: Xe vận chuyển của Citypost sẽ vận chuyển hàng hoá đến đại lý, siêu thị theo lịch trình được xác định trước đó.

  5. Giao hàng và kiểm tra: Khi đến đại lý, siêu thị, nhân viên của Citypost sẽ giao hàng hoá cho đại lý, siêu thị và kiểm tra lại số lượng và chất lượng của hàng hoá. Nếu có vấn đề gì về hàng hoá, nhân viên sẽ thông báo ngay cho đối tác để được xử lý kịp thời.

  6. Cập nhật thông tin và báo cáo: Sau khi hoàn thành quá trình giao nhận hàng hoá, Citypost sẽ cập nhật thông tin về số lượng hàng hoá đã giao cho đại lý, siêu thị và báo cáo cho đối tác về tình hình giao nhận hàng hoá.

Quy trình tiếp nhận hàng hoá từ kho trung tâm và giao tới đại lý, siêu thị của Citypost đảm bảo tính chính xác, đúng thời gian và chất lượng của hàng hoá, giúp cho đối tác và khách hàng có thể hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả.