Thông tin phần mềm Ngày đăng: 27-06-2017

Sau khi đăng nhập sẽ vào giao diện chính như sau:

Home

Vào phần điều hành để nhận thông tin vận đơn:

Tạo vận đơn

Thêm mới vận đơn trắng:

Thêm vận đơn

Cập nhật báo phát:

Cap nhat bao phat

Cập nhật báo phát:

Cap nhat bao phat

Cập nhật báo phát:

them van don trang

 

Tin tức liên quan